Her Seyin Sonu, Farklı Bir Macera'ya Gebedir!
...Ve 1971 yılı ile beraber yeni çağ başladı. Bakanlıktaki önemli mevkilerin neredeyse hepsi, eski Bakan’a yardakçılık suçu ile görevlerinden indirilmiş, tüm Bakanlık genç ve yeni bir nesil ile doldurulmaya başlanmıştı. Eskiden alt mevkide olan, tecrübeli kişiler ise yavaş yavaş terfi alarak rütbeli pozisyonlara geçiyorlardı. Her şey güzel ve tıkırında gidiyordu. Konseyin kurulması için seçimler yavaş yavaş başlamıştı; en kısa sürede yedi kişiden oluşacak konsey kurulmuş olacaktı, kesimlerin kendi oylarıyla birlikte...
Ana KurgumuzSıstemlerımızSıte RehberımızIrk Sıstemı & KurgusuResmı GazeteDuyurularımız
Açık Ro'lar
Bellatores
Döneminin Baş Seherbazı, Ezekiel Harris tarafından kurulan örgütün anlamı Adaletin Savaşçılarıdır. Resmi olarak 1970 yılında kurulan ve kendisine bu ismi veren grup, aslında 1960 yılından beri gizliden gizliye varlığını sürdürmektedir.
Bu topluluk, tek bir amaç için kurulmuştur; adalet. Sihir bakanı Austin Hudson’ın adaletsizce sürdürdüğü 35 yıllık hükümdarlığa ve insanların inatla yok saydığı diktatörlüğe dur demek için, özgürlükçü ve yenilikçi bireylerin bir araya toplanmasıyla oluşmuştur. # Devamı İçin TIKLAYINIZ!
Scuta
Ingemar Byström tarafından ‘Düzenin Kalkanı’ adı altında kurulmuşlardır. 1970 yılında, Bellatores gibi güçlü bir örgütün ortaya çıkışı ile, birnevi mecburiyet sebebiyle savunma gücü olarak ortaya çıkmıştır.
İlk kuruluş amaçları düzeni (Bu vesileyle aslıda Sihir Bakanı ve bakanın inançlarını) korumak olsa dahi, çoğu üyenin katılım amacı doğrultusunda daha nebze Bellatores’u ortadan kaldırmak şeklinde amaç kayması oluşmuştur. Buna rağmen liderleri Byström, bu amacı reddederek tüm isteklerinin halk tarafından demokratik yollarla beş kere seçilmiş olan bakanı ve bununla beraber düzeni korumak olduğunu birçok kez belirtmiş, belirtmeye devam etmektedir. # Devamı İçin TIKLAYINIZ!
Hogwarts - RPG
Fantastik Bir Macera'nın Yaratılış Hikayesi

Paylaş | 
 

 Hogwarts RPG Büyücedünya Yönetim Sistemi

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek 
Admin
Posts : 126
Join date : 14/07/16
avatarBüyücedünya Yönetim Sistemi


Sihirbazlık Dünyas’ında yer alan kanunlar ve yasalar temelini 17. yüzyılda varlığını koruyan Uluslararası Sihirbazlar Konfederasyonu tarafından oluşturulmuştur. Bu konfederasyonun onayı ve istişareleri ile Britanya Sihir Bakanlığı kurulmuş ve evrensel sihirbazlık yasalarını kabul ederek kendi yönetim sistemlerini oluşturmuştur. 17. ve 18. Yüzyılda basit ve sadece bir yönetim sistemini benimseyen Britanya, değişen dünya içerisinde muggle, vampir, kurtadam ve diğer ırkların olaylarıyla zaman içerisinde kendisini yenileme gereksinimi duymuştur. 18. Yüzyıldan itibaren Britanya Sihir Bakanlığı bugünküne yakın teşkilat sistemini oluşturmuştu. Ancak 1970 yılında İngiltere sınırları içerisinde yer alan Bakanlık Savaşı sonucunda Britanya büyücedünya yönetimi son revizyonuna gitmiş ve halkların temsil hakkını genişleterek Büyücü Konseyi sistemine geçmiştir. 1970 yılında Bakan (tek kişi) kurumu yerine 7 üyeden oluşan bir Büyücedünya Konseyi kurulmuş ve dünyanın birçok bölgesindeki sihirbazlık yönetimlerinden farklı bir oluşma gitmiştir. Hogwarts Rpg Büyücedünya yönetimi evrensel sihirbazlık yasalarına bağlı olarak kendi öz yönetimini oluşturmaktadır.
BÜYÜCEDÜNYA KONSEYİ


Kurgusal Açıklama

Sitemiz ana kurgusunda da belirtildiği üzere büyücedünya içinde olduğu 1970 yılı içinde ciddi ve karmaşık bir savaşın içinden çıkmıştır. Sihir Bakanı izlediği yanlış politikalar ve tarafsızlığını koruyamamasının getirdiği olumsuzluklar sonucu öldürülmüştür. Büyücü ve Cadılar içinde en yaşlılardan oluşan (NPC) beş kişilik bir konsey geçici olarak büyücedünyanın yönetimine getirilmiştir. Her şey yavaş yavaş yoluna girdiği zamanlarda Hogwarts, St. Mungo gibi bürokrasinin önemli kurumları kadrosunu tamamlamaya başlamış ve geçici konsey büyücedünya atmosferindeki enkazı temizlemeye başlamıştır.

Geçici konseyin teklifi ve kadim yöneticilerin tavsiyeleri ile büyücedünyanın yönetiminde değişikliğe gidilmiş ve büyücedünya halkları oylaması sonucu yönetim anlayışı değiştirilmiş, Sihir Bakanlığı makamı revize edilmiştir. Geçici konseyin görevini bırakmadan; büyücüler, cadılar, vampirler, kurtadamlar ve diğer ırkların temsilcilerini kapsayan büyücedünya konseyinin kurarak Britanya Büyücedünyası yeni yönetimine geçmiştir.


KONSEY YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Büyücedünya Konseyi 7 kişiden oluşmaktadır. (5 Üye Sihirbaz 1 Üye Vampir 1 Üye Kurtadam) Her üyenin eşit oy hakkı vardır ve kararlar oy çokluğu (istisnai durumlar hariç) ile alınarak yürürlüğe girer. Konsey kendi içinden oy çokluğu ile seçtiği bir kişiyi başkan olarak seçer. Büyücedünya Konseyi’ni Konsey Başkanı yönetir. Konsey başkanı aynı zamanda Britanya büyücedünyasını uluslararası alanda temsil eder.

Konseyin Görev ve Sorumlulukları

● Britanya büyücedünyasının idari ve mülki amiridir. (Yürütme ve Yasama konseye aittir)

● Konsey üyeleri ırklar arası barışı sağlamak ve çıkabilecek savaşları engellemekle yükümlüdürler.

● Halk tarafından oy çokluğu ile seçilen temsilciler bu konseyde yer alabilmektedir.

● Konsey üç ayda bir kez toplanmak zorundadır, gerekli görüldüğü takdirde ise Konsey Başkanı'nın isteği veya en az üç üyenin teklifi ile acil olarak istenilen zamanlarda toplanabilir.

● Konsey üyelerinin görev süresi 4 yıldır. (Konsey başkanın önerisi ve oy birliği ile kendi içinden üyelikten çıkarma işlemi yapabilir.)

● Konsey adına konsey üyeleri tarafından atanan Büyücedünya Denetleme Kurulu üyeleri tüm bürokrasiyi denetleme ve gerekli düzenlemeye yetkilidir.

● Konsey gerekli gördüğü durumlarda atama, görevden alma ve yeni kurum kurabilme yetkisine sahiptir.

● Konsey'in aldığı kararlar aynı gün içerisinde veya alınan kararla yayınlanması gereken ileriki bir tarihte Konsey'e bağlı olan gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

● Konsey'den bir karar çıkarabilmesi için oy çokluğuna ihtiyaç vardır. Ancak bazı Özel Durumlar bu durumun dışındadır.

● Konsey adına yargılama işlemini tüm kurumlardan bağımsız Büyüceşura Mahkemesi gerçekleştirir. Büyüceşura başkanı konsey tarafından atanır.


● Konsey üyeleri sadece Yüce Merlin’den görev alabilirler. Ve Merlin her konsey üyesine özel görevler verebilir.


Özel (İstisnai) Durumlar:

- Konsey Başkanı'nın veya üyelerin görevini kötüye kullanması durumunda yargılanan kişi hariç oy birliğine ihtiyaç vardır. Konsey başkanı görevinden alınırsa seçimler yenilenir.
- Hogwart, St. Mungo, Gringottss, Büyüceşura Baş Hakimi, Baş Seherbazlık gibi önemli kuruluşların yöneticilerinin görevden alınmasında (en az 5 oya) ihtiyaç vardır. Ancak atamalar oy çokluğu ile gerçekleşir.
- Büyüceşura’nın aldığı kararlara itiraz edilmesi halinde (En az 5 oya) ihtiyaç vardır.
- Konseyin aldığı kararlara Büyüceşura’nın şerh koyma hakkı vardır. Şerh koyulan konular konsey tarafından aynen kabul edilirse geçerlilik kazanır.
- Oyların eşit olması durumunda Konsey Başkanı’nın iki oy hakkı vardır.
- Bir ülkeye savaş açmak ve uluslararası antlaşmaları onaylamak için oy birliğine ihtiyaç vardır.
- Konsey Başkanı'nın ölmesi veya görevden alınması sonucunda konsey seçimi yenilenir.
- Vampir ve Kurtadam ırkından gelen temsilcilerin konsey başkanı olmasına imkan yoktur. Vampir ve Kurtadam temsilcileri bu kural dışında konsey üyelerine tanınan tüm haklara sahiptir.


Konsey Kadrosu ve Görevleri:
 BÜYÜCEDÜNYA DENETLEME KURULU


Büyücü Konseyi tarafından gerekli sayıda görevlendirilen istisnai bir bürokratik meslektir. Hiyeralşik olarak Konseyi’nde altındadır. Üyeleri bürokrasiden seçilebileceği gibi alanında uzman ve gerekli donanıma sahiplerden de seçilebilir. Üye seçiminde Konsey üyelerinin önerisi ve oy çokluğuna ihtiyaç vardır. Denetleme kurulunun görevlerine sadece konsey karabilir.

Görevleri:

- Konseyin görev verdiği birimde konsey adına adına teftiş, denetleme veya bilirkişi olarak konseye bilgilerini aktarmak için görevlendirilirler.

- Konsey toplantılarına sadece gerekli durumlarda katılırlar ancak oy kullanma veya öneride bulunma hakları yoktur.

- Görev alanları içindeki birimlerden her türü bilgiyi isteme haklarına sahiptirler. Gerekli gördüğü durumlarda kurumlar içinde atama ve görevden alma için raporlarını Konseye iletirler.

- Büyücedünya Denetleme Kurulu üyelerinin yetkileri Konseyin belirlediği yetkilerle sınırlıdır.SİHİR BAKANLIĞI


Büyücedünya’nın tüm bürokratik dallarını içerisinde barındırır. Yaptığı işlemler ve uygulamaları yönünde Konsey’e karşı sorumludur. Kendi içerisinde hiyeralşik düzende ast-üst ilişkisi vardır. Görev alanları bakımından farklı birimlere ayrılır ve her birim Konsey’e ve konseyin görevlendirdiği Denetleme Kurulu Üyesi’ne karşı sorumludur.

Sihir Bakanlığı Binası altında tüm Britanya yönetimi yer almaktadır. Sihir Bakanlığı Londra şehrinde yer altında yer almaktadır ve özel ve antik büyülerle korunmaktadır.


Bakanlık Bölümleri ve Görevleri:
 


HOGWARTS CADILIK VE BÜYÜCÜLÜK OKULU


Kısa adıyla Hogwarts, İngiltere` de bulunur ve sihir aleminin en prestijli okullarından biridir. 11.yüzyılda 1000 `li yıllarda çağın en önemli 4 büyücüsü tarafından kurulmuştur. Dört okul binası da onların adlarını taşır; Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw ve Salazar Slytherin .

Yedi yıllık eğitim sürecine başlayacak öğrencilerini on bir yaşından itibaren alır. Öğrenciler Hogwarts Express ile okula gelirler. Hogwarts, her yıl 1 Eylül`de açılmaktadır. Her yıl 1. sınıflar için hangi binaya gideceklerini belirlemek için bir seçme yapılır. Bu seçim "Seçmen Şapka" tarafından yapılır.

Hogwarts kampüsünün en şatafatlı yapısını oluşturan Hogwarts Şatosu`nun tüm karmaşık oda ve geçitlerini bilen biri yoktur. Katların arasında bulunan merdivenlerin herhangi bir zaman değişmesi bu hareketli şatonun tamamıyle öğrenilenememesinin nedenlerinden biridir. Okulun kurulduğu dönemle ilintili olarak 18. yy. mimarisinden etkilenen okulun içi, ünlü büyücü ve cadıların heykelleri, portreleri ve yine büyü dünyasıyla ilgili birçok nesneyle süslenmiştir.

Hogwarts`ta, şatodan başka bu şatonun çevrelediği bir göl, bir Quidditch sahası ve Bitkibilim (Büyücülük dünyasında bitkileri inceleyen bir bilim dalı) derslikleri bulunur. Okul, öğrencilere yasak olan Yasak Orman ile çevrilidir.

Okul sloganı ise: "Uyuyan bir Ejderhayı Sakın Gıdıklama"


Hogwarst Yönetim Yapısı
Hogwarts Görevlileri:
 ST. MUNGO

St Mungo'nun Magical Maladies and Injuries Hastanesi Londra , İngiltere'de bulunan büyüleyici bir hastanedir. Ünlü Healer Mungo Bonham tarafından 1600'lü yıllarda kuruldu. St Mungo'nun amblemi, bir kemik ile çaprazlanmış bir değnektir .

Hastanenin İngiltere'nin tüm sihirbazlık nüfusuna hizmet etmektedir. Hastaneyi barındıran "mağaza" binası nispeten küçük olmasına rağmen, bu büyülü bir binanın gerçek kapasitesinin bir göstergesi değildir. Hastane dışarıdan sıradan bir bina gibi gözükse de saklama büyüsü ile saklanmıştır.

St. Mungo yönetim olarak Konsey’e bağlı özerk bir kurumdur. İç işlerinde baş şifacının yönetim ve denetimi altındadır. Büyücedünya için son derece önemli bir kurum St. Mungo yüzyıllardır saygınlığını korumaktadır.

St. Mungo Yönetim Yapısı


GRİNGOTTS BÜYÜCÜ BANKASI


1474 yılında kurulunda Gringotts Büyücü Bankası, büyücedünyanın en güvenli ve en büyük bankasıdır. Goblinler ve cincüceler tarafından yönetilmekte olan banka Konsey’e bağlı özerk bir kurumdur. Para basma, para politikasını belirleme ve Britanya bürokrasisinin parasını yönetir.

Gringotts Yönetim Yapısı


SEÇİM TAKVİMİ


Daha Sonra İlan Edilecektir!
Sorularınız için bu başlığı kullanabilirsiniz. İyi Eğlenceler!


© HOGWARTS RPG
[/size]
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://denemerpg.mutluforums.com
Admin
Posts : 126
Join date : 14/07/16
avatar


Büyücedünya Yönetim Sistemi


Sihirbazlık Dünyas’ında yer alan kanunlar ve yasalar temelini 17. yüzyılda varlığını koruyan Uluslararası Sihirbazlar Konfederasyonu tarafından oluşturulmuştur. Bu konfederasyonun onayı ve istişareleri ile Britanya Sihir Bakanlığı kurulmuş ve evrensel sihirbazlık yasalarını kabul ederek kendi yönetim sistemlerini oluşturmuştur. 17. ve 18. Yüzyılda basit ve sadece bir yönetim sistemini benimseyen Britanya, değişen dünya içerisinde muggle, vampir, kurtadam ve diğer ırkların olaylarıyla zaman içerisinde kendisini yenileme gereksinimi duymuştur. 18. Yüzyıldan itibaren Britanya Sihir Bakanlığı bugünküne yakın teşkilat sistemini oluşturmuştu. Ancak 1970 yılında İngiltere sınırları içerisinde yer alan Bakanlık Savaşı sonucunda Britanya büyücedünya yönetimi son revizyonuna gitmiş ve halkların temsil hakkını genişleterek Büyücü Konseyi sistemine geçmiştir. 1970 yılında Bakan (tek kişi) kurumu yerine 7 üyeden oluşan bir Büyücedünya Konseyi kurulmuş ve dünyanın birçok bölgesindeki sihirbazlık yönetimlerinden farklı bir oluşma gitmiştir. Hogwarts Rpg Büyücedünya yönetimi evrensel sihirbazlık yasalarına bağlı olarak kendi öz yönetimini oluşturmaktadır


BÜYÜCEDÜNYA KONSEYİKurgusal Açıklama

Sitemiz ana kurgusunda da belirtildiği üzere büyücedünya içinde olduğu 1970 yılı içinde ciddi ve karmaşık bir savaşın içinden çıkmıştır. Sihir Bakanı izlediği yanlış politikalar ve tarafsızlığını koruyamamasının getirdiği olumsuzluklar sonucu öldürülmüştür. Büyücü ve Cadılar içinde en yaşlılardan oluşan (NPC) beş kişilik bir konsey geçici olarak büyücedünyanın yönetimine getirilmiştir. Her şey yavaş yavaş yoluna girdiği zamanlarda Hogwarts, St. Mungo gibi bürokrasinin önemli kurumları kadrosunu tamamlamaya başlamış ve geçici konsey büyücedünya atmosferindeki enkazı temizlemeye başlamıştır.

Geçici konseyin teklifi ve kadim yöneticilerin tavsiyeleri ile büyücedünyanın yönetiminde değişikliğe gidilmiş ve büyücedünya halkları oylaması sonucu yönetim anlayışı değiştirilmiş, Sihir Bakanlığı makamı revize edilmiştir. Geçici konseyin görevini bırakmadan; büyücüler, cadılar, vampirler, kurtadamlar ve diğer ırkların temsilcilerini kapsayan büyücedünya konseyinin kurarak Britanya Büyücedünyası yeni yönetimine geçmiştir.Konsey Yapısı ve İşleyişi


Büyücedünya Konseyi 7 kişiden oluşmaktadır. (5 Üye Sihirbaz 1 Üye Vampir 1 Üye Kurtadam) Her üyenin eşit oy hakkı vardır ve kararlar oy çokluğu (istisnai durumlar hariç) ile alınarak yürürlüğe girer. Konsey kendi içinden oy çokluğu ile seçtiği bir kişiyi başkan olarak seçer. Büyücedünya Konseyi’ni Konsey Başkanı yönetir. Konsey başkanı aynı zamanda Britanya büyücedünyasını uluslararası alanda temsil eder.


Konseyin Görev ve Sorumlulukları


● Britanya büyücedünyasının idari ve mülki amiridir. (Yürütme ve Yasama konseye aittir)

● Konsey üyeleri ırklar arası barışı sağlamak ve çıkabilecek savaşları engellemekle yükümlüdürler.

● Halk tarafından oy çokluğu ile seçilen temsilciler bu konseyde yer alabilmektedir.

● Konsey üç ayda bir kez toplanmak zorundadır, gerekli görüldüğü takdirde ise Konsey Başkanı'nın isteği veya en az üç üyenin teklifi ile acil olarak istenilen zamanlarda toplanabilir.

● Konsey üyelerinin görev süresi 4 yıldır. (Konsey başkanın önerisi ve oy birliği ile kendi içinden üyelikten çıkarma işlemi yapabilir.)

● Konsey adına konsey üyeleri tarafından atanan Büyücedünya Denetleme Kurulu üyeleri tüm bürokrasiyi denetleme ve gerekli düzenlemeye yetkilidir.

● Konsey gerekli gördüğü durumlarda atama, görevden alma ve yeni kurum kurabilme yetkisine sahiptir.

● Konsey'in aldığı kararlar aynı gün içerisinde veya alınan kararla yayınlanması gereken ileriki bir tarihte Konsey'e bağlı olan gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

● Konsey'den bir karar çıkarabilmesi için oy çokluğuna ihtiyaç vardır. Ancak bazı Özel Durumlar bu durumun dışındadır.

● Konsey adına yargılama işlemini tüm kurumlardan bağımsız Büyüceşura Mahkemesi gerçekleştirir. Büyüceşura başkanı konsey tarafından atanır.


● Konsey üyeleri sadece Yüce Merlin’den görev alabilirler. Ve Merlin her konsey üyesine özel görevler verebilir.Özel (İstisnai) Durumlar:


- Konsey Başkanı'nın veya üyelerin görevini kötüye kullanması durumunda yargılanan kişi hariç oy birliğine ihtiyaç vardır. Konsey başkanı görevinden alınırsa seçimler yenilenir.
- Hogwart, St. Mungo, Gringottss, Büyüceşura Baş Hakimi, Baş Seherbazlık gibi önemli kuruluşların yöneticilerinin görevden alınmasında (en az 5 oya) ihtiyaç vardır. Ancak atamalar oy çokluğu ile gerçekleşir.
- Büyüceşura’nın aldığı kararlara itiraz edilmesi halinde (En az 5 oya) ihtiyaç vardır.
- Konseyin aldığı kararlara Büyüceşura’nın şerh koyma hakkı vardır. Şerh koyulan konular konsey tarafından aynen kabul edilirse geçerlilik kazanır.
- Oyların eşit olması durumunda Konsey Başkanı’nın iki oy hakkı vardır.
- Bir ülkeye savaş açmak ve uluslararası antlaşmaları onaylamak için oy birliğine ihtiyaç vardır.
- Konsey Başkanı'nın ölmesi veya görevden alınması sonucunda konsey seçimi yenilenir.
- Vampir ve Kurtadam ırkından gelen temsilcilerin konsey başkanı olmasına imkan yoktur. Vampir ve Kurtadam temsilcileri bu kural dışında konsey üyelerine tanınan tüm haklara sahiptir.


 
KONSEY KADROSU VE GÖREVLERİ:
 

BÜYÜCEDÜNYA DENETLEME KURULUBüyücü Konseyi tarafından gerekli sayıda görevlendirilen istisnai bir bürokratik meslektir. Hiyeralşik olarak Konseyi’nde altındadır. Üyeleri bürokrasiden seçilebileceği gibi alanında uzman ve gerekli donanıma sahiplerden de seçilebilir. Üye seçiminde Konsey üyelerinin önerisi ve oy çokluğuna ihtiyaç vardır. Denetleme kurulunun görevlerine sadece konsey karabilir.

Görevleri:

- Konseyin görev verdiği birimde konsey adına adına teftiş, denetleme veya bilirkişi olarak konseye bilgilerini aktarmak için görevlendirilirler.

- Konsey toplantılarına sadece gerekli durumlarda katılırlar ancak oy kullanma veya öneride bulunma hakları yoktur.

- Görev alanları içindeki birimlerden her türü bilgiyi isteme haklarına sahiptirler. Gerekli gördüğü durumlarda kurumlar içinde atama ve görevden alma için raporlarını Konseye iletirler.

- Büyücedünya Denetleme Kurulu üyelerinin yetkileri Konseyin belirlediği yetkilerle sınırlıdır.


SİHİR BAKANLIĞIBüyücedünya’nın tüm bürokratik dallarını içerisinde barındırır. Yaptığı işlemler ve uygulamaları yönünde Konsey’e karşı sorumludur. Kendi içerisinde hiyeralşik düzende ast-üst ilişkisi vardır. Görev alanları bakımından farklı birimlere ayrılır ve her birim Konsey’e ve konseyin görevlendirdiği Denetleme Kurulu Üyesi’ne karşı sorumludur.

Sihir Bakanlığı Binası altında tüm Britanya yönetimi yer almaktadır. Sihir Bakanlığı Londra şehrinde yer altında yer almaktadır ve özel ve antik büyülerle korunmaktadır.BAKANLIK BÖLÜMLERİ VE GÖREVLERİ:
 
HOGWARTS CADILIK VE BÜYÜCÜLÜK OKULU  Kısa adıyla Hogwarts, İngiltere` de bulunur ve sihir aleminin en prestijli okullarından biridir. 11.yüzyılda 1000 `li yıllarda çağın en önemli 4 büyücüsü tarafından kurulmuştur. Dört okul binası da onların adlarını taşır; Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw ve Salazar Slytherin .

Yedi yıllık eğitim sürecine başlayacak öğrencilerini on bir yaşından itibaren alır. Öğrenciler Hogwarts Express ile okula gelirler. Hogwarts, her yıl 1 Eylül`de açılmaktadır. Her yıl 1. sınıflar için hangi binaya gideceklerini belirlemek için bir seçme yapılır. Bu seçim "Seçmen Şapka" tarafından yapılır.

Hogwarts kampüsünün en şatafatlı yapısını oluşturan Hogwarts Şatosu`nun tüm karmaşık oda ve geçitlerini bilen biri yoktur. Katların arasında bulunan merdivenlerin herhangi bir zaman değişmesi bu hareketli şatonun tamamıyle öğrenilenememesinin nedenlerinden biridir. Okulun kurulduğu dönemle ilintili olarak 18. yy. mimarisinden etkilenen okulun içi, ünlü büyücü ve cadıların heykelleri, portreleri ve yine büyü dünyasıyla ilgili birçok nesneyle süslenmiştir.

Hogwarts`ta, şatodan başka bu şatonun çevrelediği bir göl, bir Quidditch sahası ve Bitkibilim (Büyücülük dünyasında bitkileri inceleyen bir bilim dalı) derslikleri bulunur. Okul, öğrencilere yasak olan Yasak Orman ile çevrilidir.

Okul sloganı ise: "Uyuyan bir Ejderhayı Sakın Gıdıklama"Hogwarts Yönetim Yapısı

HOGWARTS KADROSU VE GÖREVLERİ:
 
ST. MUNGOSt Mungo'nun Magical Maladies and Injuries Hastanesi Londra , İngiltere'de bulunan büyüleyici bir hastanedir. Ünlü Healer Mungo Bonham tarafından 1600'lü yıllarda kuruldu. St Mungo'nun amblemi, bir kemik ile çaprazlanmış bir değnektir .

Hastanenin İngiltere'nin tüm sihirbazlık nüfusuna hizmet etmektedir. Hastaneyi barındıran "mağaza" binası nispeten küçük olmasına rağmen, bu büyülü bir binanın gerçek kapasitesinin bir göstergesi değildir. Hastane dışarıdan sıradan bir bina gibi gözükse de saklama büyüsü ile saklanmıştır.

St. Mungo yönetim olarak Konsey’e bağlı özerk bir kurumdur. İç işlerinde baş şifacının yönetim ve denetimi altındadır. Büyücedünya için son derece önemli bir kurum St. Mungo yüzyıllardır saygınlığını korumaktadır.St. Mungo Yönetim YapısıGRİNGOTTS BÜYÜCÜ BANKASI  1474 yılında kurulunda Gringotts Büyücü Bankası, büyücedünyanın en güvenli ve en büyük bankasıdır. Goblinler ve cincüceler tarafından yönetilmekte olan banka Konsey’e bağlı özerk bir kurumdur. Para basma, para politikasını belirleme ve Britanya bürokrasisinin parasını yönetir.


Gringotts Yönetim Yapısı© HOGWARTS RPG
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://denemerpg.mutluforums.com
 
Hogwarts RPG Büyücedünya Yönetim Sistemi
Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Hogwarts Çalışanı & Şifacı Alımları

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Hogwarts RPG Deneme Sitesi :: Your first category :: Sessizlik Mahzeni-