AnasayfaAnasayfa  TakvimTakvim  SSSSSS  AramaArama  Üye ListesiÜye Listesi  Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

 ::  :: genel Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek

HW RPG RÜTBE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

Posts : 127
Join date : 14/07/16
Admin
http://denemerpg.mutluforums.com
Le Paz Haz. 18, 2017 1:05 am
......
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Posts : 127
Join date : 14/07/16
Admin
http://denemerpg.mutluforums.com
Le Paz Haz. 18, 2017 1:27 am
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
          Amaç

          – Bu Yönetmeliğin amacı, Britanya büyücedünyasında tüm bürokratik kademelerde liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, Büyücedünya Konseyi adına kurumlarda çalışan sihirbazların ve diğer ırkların görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin kuralları belirlemektir.
          Kapsam

                – Bu Yönetmelik; Büyücedünya Konseyi ve Büyüceşura Hakimleri hariç diğer tüm bürokratik kurumlarda görev alan sihirbaz ve diğer ırkları kapsamaktadır.
          Dayanak

            – Bu Yönetmelik, 14/7/1971 tarihli ve Uluslarası Büyücülük Federasyonu evrensel ilkelerine bağlı kalınarak oluşturulmuştur.
         
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
 
          Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
          – Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar bu maddede belirtilmiştir.
         
           –  Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

          a) Sihir Bakanlığı;
          ● Sihirli Oyunlar ve Sporlar Dairesi Başkanı
          ● Sihirli Oyunlar ve Sporlar Dairesi Çalışanı

          ● Sihirli Taşımacılık Dairesi Başkanı
          ● Sihirli Taşımacılık Dairesi Çalışanı

          ● Uluslararası Sihirsel İşbirliği Dairesi Başkanı
          ● Uluslararası Sihirsel İşbirliği Dairesi Çalışanı

          ● Sihirli Yaratıkların Düzenlenmesi ve Denetimi Dairesi Başkanı
          ● Sihirli Yaratıkların Düzenlenmesi ve Denetimi Dairesi Çalışanı

          ● Sihirli Afetler ve Kazalar Dairesi Başkanı
          ● Sihirli Afetler ve Kazalar Dairesi Çalışanı

          ● Sihrin Uygunsuz Kullanımı Dairesi Başkanı
          ● Sihrin Uygunsuz Kullanımı Dairesi Çalışanı

          ● Sihirli Yasal Yaptırım Dairesi Başkanı
          ● Sihirli Yasal Yaptırım Dairesi Çalışanı

          ● Esrar Dairesi Başkanı
          ● Esrar Dairesi Çalışanı

          ● Büyü Kazalarını Düzeltme Dairesi Başkanı
          ● Büyü Kazalarını Düzeltme Dairesi Çalışanı

          ● Muggle İrtibat Dairesi Başkanı
          ● Muggle İrtibat Dairesi Çalışanı

          ● Unutturma Dairesi Başkanı
          ● Unutturma Dairesi Çalışanı

          ● Baş Seherbaz
          ● Seherbaz


          b) Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu;
          ● Müdür
          ● Müdür Yardımcısı
          ● Profesör
          ● Hogwarts Çalışanları
          ● Hogwarts Şifacıları

          c) St. Mungo;
          Ϟ St. Mungo Baş Şifacısı
          Ϟ St. Mungo Baş Pskiyatristi
          Ϟ St. Mungo Psikiyatristi
          Ϟ Eşya Kazaları Bölümü Baş Şifacısı
          Ϟ Eşya Kazaları Bölümü Şifacısı
          Ϟ Yaratıkların Yol Açtığı Yaralanmalar Bölümü Baş Şifacısı
          Ϟ Yaratıkların Yol Açtığı Yaralanmalar Bölümü Şifacısı
          Ϟ İksir ve Bitki Zehirlenmeleri Bölümü Baş Şifacısı
          Ϟ İksir ve Bitki Zehirlenmeleri Bölümü Şifacısı
          Ϟ Büyü Hasarı Bölümü Baş Şifacısı
          Ϟ Büyü Hasarı Bölümü Şifacısı
          Ϟ St. Mungo Kantincisi
          Ϟ St. Mungo Hademesi


          d) Gringotts;
          ✘ Gringotts Müdürü
          ✘ Genel Müdür Yardımcısı
          ✘ Gringotts Memurları
          ✘ Kasa Sorumluları
          ✘ Muggle Bürosu
          ✘ Uluslararası İlişkiler Departmanı
          ✘ Lanet Kırıcı
          ✘ Güvenlik Sorumluları

 
          Görevde yükselme

           –  Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
          a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Başkanlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,
          b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
          gerekir.
          Görevde yükselme eğitimi
          MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30  ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat  olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına  katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.
          Boş kadroların ilanı
          MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.
          (2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Başkanlıkça duyurulur.
          Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma
          MADDE 9 – (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Şubesi Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından incelenir.
          (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.
          (3) Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla ve yaşı küçük olanlar tercih edilir.
          (4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.
          (5) Görevde yükselme eğitim programları, Başkanlık tarafından düzenlenir. Ancak, Başkanlığın uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.
          Görevde yükselme eğitiminin konuları
          MADDE 10 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
          a) T.C. Anayasası;
          1) Genel esaslar,
          2) Temel hak ve ödevler,
          3) Devletin temel organları.
          b) ****** ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik.
          c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.
          d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.
          e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.
          f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.
          g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.
          (2) Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.
          Görevde yükselme sınavı
          MADDE 11 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
          (2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.
          (3) Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.
          Unvan değişikliği sınavı
          MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
          Sınav kurulu
          MADDE 13 – (1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlığında, Personel Şubesi Müdürü, Eğitim Dairesi, Hukuki ve Mali Statüler Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarından Daire Başkanı veya bu dairelerde görevli Devlet Personel Uzmanları veya Şube Müdürlerinden birer temsilcinin katılımıyla bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
          (2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.
          (3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
          Sınav kurulunun görevleri
          MADDE 14 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
          a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,
          b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,
          c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,
          d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,
          e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
          f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
          Atanma
          MADDE 15 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara 3 ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel ekli Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Posts : 127
Join date : 14/07/16
Admin
http://denemerpg.mutluforums.com
Le C.tesi Tem. 01, 2017 7:58 pmHogwarts Seçim Sistemi


Büyücedünya'nın yönetimini oluşturan ve bürokrasisinin en üst noktası olan kurumlarım göreve gelme ve seçim sistemleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır!Açıklama


Sitemiz ana kurgusunda da belirtildiği üzere büyücedünya içinde olduğu 1971 yılı içinde ciddi ve karmaşık bir savaşın içinden  çıkmıştır. Sihir Bakanı izlediği yanlış politikalar ve tarafsızlığını koruyamamasının getirdiği olumsuzluklar sonucu öldürülmüştür. Büyücü ve Cadılar içinde en yaşlılardan oluşan (NPC) beş kişilik bir konsey geçici olarak büyücedünyanın yönetimine getirilmiştir. Her şey yavaş yavaş yoluna girdiği zamanlarda Hogwarts, St. Mungo gibi bürokrasinin önemli kurumları kadrosunu tamamlamaya başlamış ve geçici konsey büyücedünya atmosferindeki enkazı temizlemeye başlamıştır. Tüm ırklardan ayrım gözetmeksizin ortak yapılan bir Barış Festivali ise kazanılan savaşın taçlandırılmasını sağlamıştır. Peki ya şimdi?

Sınırlarını bildiğimiz dünya içerisinde hiçbir kıtada uygulanmayan farklı ve demokrasiyi esas alan bir yönetim sistemi Britanya Büyücedünyası içerisine hakim olmuştur. Başta Büyücedünya Konseyi ve Özerk Kurumların seçimleri değişmiş ve çok seslilik kuralı topraklarımıza hakim olmuştur.BÜYÜCEDÜNYA KONSEYİ SEÇİMİ


Büyücedünya Konseyi  7 kişiden oluşmaktadır. (5 Üye Büyücü/Cadı 1 Üye Vampir  ve 1 Üye Kurtadam) Her üyenin eşit oy hakkı vardır ve kararlar oy çokluğu ile alınarak yürürlüğe girer. (Özel Durumlar Dışında)  Konsey kendi içinden oy çokluğu ile seçtiği bir kişi Büyücedüya Konseyi'nin başkanı olarak atanır. Konseyin Görev ve Yetkileri İçin TIKLAYINIZ!KONSEY SEÇİMİ

Konsey üyeleri büyüce dünya halklarının oyları ile seçilir. Oyların çokluğunu alan üyeler konsey üyesi sıfatı ile 4 yıl süreyle görev yaparlar. Yeni konseyin seçildiği an geçici konseyin veya bir önceki konseyin görevi sona erer. Konsey üyesi olmak day olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır!Konsey Üyesi Adayı Şartları:

- Konsey üyesi olmak isteyen kişinin yaşı en az +30 olmalıdır.
- Konsey üyesi adayı olmak isteyenlerin daha önce hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
- Konsey üyesi adayı olmak isteyen kişinin en az +50 Düşünseli puanı olmalıdır.
- Aynı aileden veya sülaleden 2 kişi aday olarak seçilemez. Aday olanlar arasından en yaşlı kişi aday üye sıfatıyla seçimlere katılır.
- Konsey seçim süresi Merlin tarafından yönetilir ve şartları düzenleme yetkisi ona aittir.


Konsey Üyesi Seçim Süreci

- Konsey aday adayı süreci tamamlandıktan sonra Merlin tarafından üyelerin şartları yerine getirip getirmediği konrol edilir ve Büyücedünya Konseyi Aday Listesi yayımlanır.
- Seçim listesi yayımlandıktan sonra her adaya propaganda yapması için 10 gün süre verilir. Bu süre içerisinde adayların rüşvet, tehdit gibi olumsuz davranışları tespit edilirse adaylıktan atılır ve bir daha konsey için aday olamaz.
- Propaganda süreci bittikten sonra +16 yaş üzeri tüm Britanya Büyücedünya Halkları oylarını kullanmak üzere seçim başlığına yönelir.
- Seçim sonucunda en fazla oyu alan 5 sihirbaz 1 vampir ve 1 kurtadam 4 yıllık süre için Büyücedünya Konseyi üyesi olarak seçilir.
- Seçilen adaylar yeminlerini Sihir Bakanlığı Avlusu'nda halka açık düzenlenen törenle gerçekleştirdikten sonra ilk toplantı için toplantı salonuna geçerler.
- İlk toplantı da Konsey kendi içerisinden bir başkan seçer ve 4 yıllık süre için konseyin görevi başlamış olur!

Seçimlerin Yenilenmesi

- Olağan seçim sisteminde 4 yıl sonunda konsey seçimleri kendiliğinden yenilenir. Olağan konseyin görev süresi dolmasına 90 gün kala seçim takvimi ilan edilir.
- Olağanüstü durumlarda; Konsey başkanının istifa etmesi veya ölmesi durumunda konsey izleyen 60 gün içinde genel seçimlere gider.
- Konsey üyelerinden birinin istifası, ölümü veya görevden alınması durumunda boşalan koltuğa varsa bir önceki seçimde en çok oyu alan kişi teklif edilir ve kişinin kabul etmesi durumunda boşalan koltuk doldurulur. Ancak bu durumun aksi bir durum varsa boşalan koltuk için dar kapsamlı bir seçim yapılır ve izleyen 30 gün içinde boşalan koltuğa yeni bir konsey üyesi seçilir.
- Olağanüstü durumlarda; savaş çıkması, doğal afetler veya uluslarası kriz olaylarında konsey her defasında olmak üzere 1'er yıllık sürelerle seçimleri erteleyebilir.
HOGWARTS BAŞ YÖNETİCİ SEÇİMİ


Hogwarts tarihini getirdiği görev ve sorumluluk gereği büyücedünya içerisinde özerk bir konuma sahiptir. Tarihide birçok seçim sistemine sahip olan Hogwarts 1971 yılından sonra demokrasi ve çok sesli olmanın yansımasını kendi bünyesinde de bulmuştur. Bu bağlamda Hogwarts kendi içlerinde serbestliği gereği görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir.  Görev ve Yetkileri İçin TIKLAYINIZ!


HOGWARTS MÜDÜR SEÇİMİ

- Görevinde devam eden Hogwarts müdürünün görevinden istifa etmesi ve görevinden alınması sonucunda Hogwarts içerisinde halihazırda görevine devam eden profesörler tarafından olağanüstü profesörler konseyi toplantısı sonucunda kendi içlerinden veya dışarıdan aday gösterilenler belirlenir. Konsey toplantısı sonucunda en çok 3 oyu olan isim Büyücedünya Konseyi'ne önerilir ve Konsey üyeleri oy çokluğuna göre önerilen 3 isimden 1'ini Hogwarts Baş Yönetici sıfatı ile atar.


Hogwarts Seçim Süreci

- Hogwarts Baş Yönetici koltuğunun boşalmasını izleyen 30 gün içerisinde kıdem yılı olarak en kıdemli profesör başkanlığında olağanüstü profesörler konseyi toplantısı gerçekleşir.
- Hogwarts Baş Yönetici Koltuğunun boşalması ile bina sorumluları ve müdür yardımcısının görevi otomatik olarak sona erer.
- Konsey toplantsında aday olmak isteyen üyeler belirlenir. İsteyen profesör kendisi dışında dışarıdan da aday gösterebilir.
- Toplantı sürecinde aday olan her profesör kendisine tanınan sürede propagandasını gerçekleştirir.
- Propaganda süreci sonunda kapalı oylamada en çok oy alan 3 profesör, konsey başkanı tarafından açıklanır ve toplantıda bulunan her üyenin imzasının bulunduğu seçim sonucu belgesi Büyücedünya Konsey Başkanlığı'na gönderilir.
- Büyücedünya Konseyi'nin kararlarının açıklanmasının ardından Hogwarts'a atama gerçekleştirilir. Yeni baş yönetici kendi kadrosunu oluşturur ve Hogwarts bir sonraki seçimine kadar devam eder.


Seçimlerin Yenilenmesi

- Olağan durumlarda Hogwats Baş Yöneticisi'nin görevi sınırsız süre ile devam eder. Yöneticinin istifası veya Büyücedünya Konseyi'nin kararı ile görevden alanına kadar devam eder.
- Hogwarts yönetiminden menun olmayan profesörlerin dilekçeleri ile Büyücedünya Konseyi, bir denetleme kurulu üyesini görevlendirir ve gerekirse yöneticiyi görevinden alabilir.


ST. MUNGO BAŞ ŞİFACI SEÇİMİ


St. Mungo Baş Şifacısı

© HOGWARTS RPG
[/size]
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Posts : 127
Join date : 14/07/16
Admin
http://denemerpg.mutluforums.com
Le C.tesi Tem. 01, 2017 9:08 pmHogwarts RPG Seçim Sistemi


Büyücedünya'nın yönetimini oluşturan ve bürokrasisinin en üst noktası olan kurumlarım göreve gelme ve seçim sistemleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır!Açıklama


Sitemiz ana kurgusunda da belirtildiği üzere büyücedünya içinde olduğu 1971 yılı içinde ciddi ve karmaşık bir savaşın içinden  çıkmıştır. Sihir Bakanı izlediği yanlış politikalar ve tarafsızlığını koruyamamasının getirdiği olumsuzluklar sonucu öldürülmüştür. Büyücü ve Cadılar içinde en yaşlılardan oluşan (NPC) beş kişilik bir konsey geçici olarak büyücedünyanın yönetimine getirilmiştir. Her şey yavaş yavaş yoluna girdiği zamanlarda Hogwarts, St. Mungo gibi bürokrasinin önemli kurumları kadrosunu tamamlamaya başlamış ve geçici konsey büyücedünya atmosferindeki enkazı temizlemeye başlamıştır. Tüm ırklardan ayrım gözetmeksizin ortak yapılan bir Barış Festivali ise kazanılan savaşın taçlandırılmasını sağlamıştır. Peki ya şimdi?

Sınırlarını bildiğimiz dünya içerisinde hiçbir kıtada uygulanmayan farklı ve demokrasiyi esas alan bir yönetim sistemi Britanya Büyücedünyası içerisine hakim olmuştur. Başta Büyücedünya Konseyi ve Özerk Kurumların seçimleri değişmiş ve çok seslilik kuralı topraklarımıza hakim olmuştur.

BÜYÜCEDÜNYA KONSEYİ SEÇİMİ


Büyücedünya Konseyi  7 kişiden oluşmaktadır. (5 Üye Büyücü/Cadı 1 Üye Vampir  ve 1 Üye Kurtadam) Her üyenin eşit oy hakkı vardır ve kararlar oy çokluğu ile alınarak yürürlüğe girer. (Özel Durumlar Dışında)  Konsey kendi içinden oy çokluğu ile seçtiği bir kişi Büyücedüya Konseyi'nin başkanı olarak atanır. Konseyin Görev ve Yetkileri İçin TIKLAYINIZ!KONSEY SEÇİMİ
Konsey üyeleri büyüce dünya halklarının oyları ile seçilir. Oyların çokluğunu alan üyeler konsey üyesi sıfatı ile 4 yıl süreyle görev yaparlar. Yeni konseyin seçildiği an geçici konseyin veya bir önceki konseyin görevi sona erer. Konsey üyesi olmak day olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır!


Konsey Üyesi Adayı Şartları:

- Konsey üyesi olmak isteyen kişinin yaşı en az +30 olmalıdır.
- Konsey üyesi adayı olmak isteyenlerin daha önce hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
- Konsey üyesi adayı olmak isteyen kişinin en az +50 Düşünseli puanı olmalıdır.
- Aynı aileden veya sülaleden 2 kişi aday olarak seçilemez. Aday olanlar arasından en yaşlı kişi aday üye sıfatıyla seçimlere katılır.
- Konsey seçim süresi Merlin tarafından yönetilir ve şartları düzenleme yetkisi ona aittir.


Konsey Üyesi Seçim Süreci

- Konsey aday adayı süreci tamamlandıktan sonra Merlin tarafından üyelerin şartları yerine getirip getirmediği konrol edilir ve Büyücedünya Konseyi Aday Listesi yayımlanır.
- Seçim listesi yayımlandıktan sonra her adaya propaganda yapması için 10 gün süre verilir. Bu süre içerisinde adayların rüşvet, tehdit gibi olumsuz davranışları tespit edilirse adaylıktan atılır ve bir daha konsey için aday olamaz.
- Propaganda süreci bittikten sonra +16 yaş üzeri tüm Britanya Büyücedünya Halkları oylarını kullanmak üzere seçim başlığına yönelir.
- Seçim sonucunda en fazla oyu alan 5 sihirbaz 1 vampir ve 1 kurtadam 4 yıllık süre için Büyücedünya Konseyi üyesi olarak seçilir.
- Seçilen adaylar yeminlerini Sihir Bakanlığı Avlusu'nda halka açık düzenlenen törenle gerçekleştirdikten sonra ilk toplantı için toplantı salonuna geçerler.
- İlk toplantı da Konsey kendi içerisinden bir başkan seçer ve 4 yıllık süre için konseyin görevi başlamış olur!


Seçimlerin Yenilenmesi

- Olağan seçim sisteminde 4 yıl sonunda konsey seçimleri kendiliğinden yenilenir. Olağan konseyin görev süresi dolmasına 90 gün kala seçim takvimi ilan edilir.
- Olağanüstü durumlarda; Konsey başkanının istifa etmesi veya ölmesi durumunda konsey izleyen 60 gün içinde genel seçimlere gider.
- Konsey üyelerinden birinin istifası, ölümü veya görevden alınması durumunda boşalan koltuğa varsa bir önceki seçimde en çok oyu alan kişi teklif edilir ve kişinin kabul etmesi durumunda boşalan koltuk doldurulur. Ancak bu durumun aksi bir durum varsa boşalan koltuk için dar kapsamlı bir seçim yapılır ve izleyen 30 gün içinde boşalan koltuğa yeni bir konsey üyesi seçilir.
- Olağanüstü durumlarda; savaş çıkması, doğal afetler veya uluslarası kriz olaylarında konsey her defasında olmak üzere 1'er yıllık sürelerle seçimleri erteleyebilir.HOGWARTS BAŞ YÖNETİCİ SEÇİMİ


Hogwarts tarihini getirdiği görev ve sorumluluk gereği büyücedünya içerisinde özerk bir konuma sahiptir. Tarihide birçok seçim sistemine sahip olan Hogwarts 1971 yılından sonra demokrasi ve çok sesli olmanın yansımasını kendi bünyesinde de bulmuştur. Bu bağlamda Hogwarts kendi içlerinde serbestliği gereği görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir.  Görev ve Yetkileri İçin TIKLAYINIZ!


HOGWARTS MÜDÜR(E) SEÇİMİ

- Görevinde devam eden Hogwarts müdürünün görevinden istifa etmesi ve görevinden alınması sonucunda Hogwarts içerisinde halihazırda görevine devam eden profesörler tarafından olağanüstü profesörler konseyi toplantısı sonucunda kendi içlerinden veya dışarıdan aday gösterilenler belirlenir. Konsey toplantısı sonucunda en çok 3 oyu olan isim Büyücedünya Konseyi'ne önerilir ve Konsey üyeleri oy çokluğuna göre önerilen 3 isimden 1'ini Hogwarts Baş Yönetici sıfatı ile atar.


Hogwarts Seçim Süreci

- Hogwarts Baş Yönetici koltuğunun boşalmasını izleyen 30 gün içerisinde kıdem yılı olarak en kıdemli profesör başkanlığında olağanüstü profesörler konseyi toplantısı gerçekleşir.
- Hogwarts Baş Yönetici Koltuğunun boşalması ile bina sorumluları ve müdür yardımcısının görevi otomatik olarak sona erer.
- Konsey toplantsında aday olmak isteyen üyeler belirlenir. İsteyen profesör kendisi dışında dışarıdan da aday gösterebilir.
- Toplantı sürecinde aday olan her profesör kendisine tanınan sürede propagandasını gerçekleştirir.
- Propaganda süreci sonunda kapalı oylamada en çok oy alan 3 profesör, konsey başkanı tarafından açıklanır ve toplantıda bulunan her üyenin imzasının bulunduğu seçim sonucu belgesi Büyücedünya Konsey Başkanlığı'na gönderilir.
- Büyücedünya Konseyi'nin kararlarının açıklanmasının ardından Hogwarts'a atama gerçekleştirilir. Yeni baş yönetici kendi kadrosunu oluşturur ve Hogwarts bir sonraki seçimine kadar devam eder.


Seçimlerin Yenilenmesi

- Olağan durumlarda Hogwats Baş Yöneticisi'nin görevi sınırsız süre ile devam eder. Yöneticinin istifası veya Büyücedünya Konseyi'nin kararı ile görevden alanına kadar devam eder.
- Hogwarts yönetiminden menun olmayan profesörlerin dilekçeleri ile Büyücedünya Konseyi, bir denetleme kurulu üyesini görevlendirir ve gerekirse yöneticiyi görevinden alabilir.

BÜROKRATİK ATAMALAR (BAKANLIK, BÜYÜCEÇURA, SEHERBAZLIK VB.)


Britanya Büyücedünyası'nın kalbini oluşturan Bürokratik koltuklara tüm atamalar Büyücedünya Konseyi'nin onayı ile atanır. Daire başkanlıkları, baş seherbazlık, baş hakimlik gibi üst düzey bürokratik kadrolara Konsey oy çoğunluğu ile atama gerçekleştirir.

ST. MUNGO BAŞ ŞİFACI/PSİKİYATRİST SEÇİMİ


St. Mungo Baş Şifacısı ve Baş Psikiyatristi kıdem derecesine bakılarak şifacılar arasından Konsey tarafından atanır veya alanında uzmanlığını kanıtlamış dışarıdan kimseler tarafından atanır.

GRİNGOTTS YÖNETİMİ SEÇİMİ


Gringotts Müdür ve Müdür Yardımcıları Konsey tarafından atanır. Büyücedünya'nın para sistemini ve parasal yönetimini elinde bulunduran bu kurum tüm işlemlerinde konseye karşı sorumludur.

DİĞER ATAMA VE SEÇİMLER


Büyücedünya Konseyi gerekli gördüğü konularda ve kanun boşluğu olan durumlarda kararname yetkisini kullanarak tasarruf hakkına sahiptir. Bunun dışında Büyücedünya Yönetim Sistemi'nde (TIKLAYINIZ!) yer alan kuralların dışında tüm görevden alma ve görevine son verme işlemleri için Büyüceşura yargı yolu herkese açıktır! (Büyüceşura Sistemi İçin Tıklayınız!)
© HOGWARTS RPG
[/size]
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Posts : 127
Join date : 14/07/16
Admin
http://denemerpg.mutluforums.com
Le Paz Tem. 02, 2017 10:07 pm

Ruhumu sana teslim etmek için geliyorum
Bedenimin ittifakını yanıma çağırarak
Hayır bu sefer tüm kontrol bende
Ruhum, bedenim ve düşüncelerim...
Kendimi sana vermek için
İnanıyorum

Bildiğim tüm gizleri unutabilir misin?
Tüm yaşadıklarını ve anılarını sıfırlamak için
Eğer beni istiyorsan
Hissettiğin dünyayı unutabilir misin?
Gel ve bizi aramama yardım et
Gel ve bul
İnanıyorum

Zamanın geldiğini biliyoruz
Hiçbir şeyin bizi durduramayacağını
Bu yüzden sende inan
Sonsuzluğun kendini bize açtığını
Yalnızca ikimiz için bulunmak istediğiniz
Gel ve İnan
Çünkü ben inanıyorum

Bütün anılarımıza inanıyorum
Yalnızca sevgiyi gör
Huzurun uzak olmadığını
Gözlerini kapat
Ve İnandır
Ben inanmak istiyorum


Birbirimiz için her şey olacağız
Kalbimi hissettiğini biliyorum
Uzun zamandır
Ve inanıyorum
Sadece sen varsın ve her geçen an
Zamanın her toz tanesinde sana daha çok yaklaşıyorum
İhtiyacım var
İnanıyorum
Gel beni bul
Kalbimin avuçlarına aktığını hisset
İnandır kendini
Çünkü sonsuzluk yaklaşıyor

Seni bulduğumu biliyorum
Eğer biz olmayı istiyorsan
Gel ve beni bul
Elimi tuttuğun anda
Sonsuzluğu bulacağız
İnanıyorum
Yalnızca ikimiz olduğunu gör
Bütün yalanlara karşı güçlü olduğumuzu
Gözlerini kapat
Biz için her şeyi vereceğim
İnanıyorum

Tüm benliğimin ve inancım
Kalbimdeki tüm seni artık yanına bırakıyorum
İçimde senin boşluğun dışında
Asla kaybolmayacak bir giz var
İhtiyacım olana inanıyorum
Gel ve elimi tut
Kalblerimiz biz olsun
İnan
Ve yalnızca seni sevdiğimi gör
İnanıyorum
Gözlerini Kapat
Senin için her şey olacağım
Sonsuzluğa sahip olduğumuzda
Huzuru bulacağız.
İnanıyorum
Çünkü Biz'iz!....

                                    Darence Elias
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Posts : 127
Join date : 14/07/16
Admin
http://denemerpg.mutluforums.com
Le Paz Tem. 02, 2017 10:52 pmmelody gardot so we meet again my heartache
Gecenin beyaz bir tarafsızlığa büründüğü ve ortaya çıkardığı muhteşem parıltı bu kez Hogwarts'ın noel heyecanı için aydınlatmıştı, gecenin karanlığındaki tüm güzellikleri. Karın temizlediği tüm kötülerin eşliğinde etrafını aydınlattığı gecenin peşinde hiç gerçekleşmeyeceği sanığı bir hayalin gerçekliğini yaşamaya hazırladıyordu. Geleneksel Hogwarts gecesinin ardından gecenin başlangıcında sabaha kadar sürecek olan zaman diliminde olacaklardan korkarak. Cesaret ve sonsuzluğun ortasında korkaklığın tüm benliğini ele geçirmesi, Darence için adımlarının yavaşlamasına neden olmuştu. Kalbindeki kelebeklerin birbiri üzerine telaşlanmasının eşliğinde karnındaki sancının vücudunu ele geçirmesi adeta bedenini kilitlemişti. Ellerini Hogwarts'ın görkemli duvarlarına bıraktığında bir an duraksadı ve anılar silsilesinin son kez kendisini ele geçirmesine izin verdi. Kalbindeki ağırlık yıllar öncesinde olduğundan daha şiddetli bir şekilde etkisini gösterirken atmay açalıştığı her adımda hırçın kızın gülen yüzündeki huzuru hissediyordu. Daha önceden yapmadığı bir şeyi geç kalmış olmanın korkaklığı ile harmanlamış bir şekilde duygularında görüyordu. "Hayır, zaman artık benim!" diye ruhundan tüm bedenine haykırdığında duvarda duran ellerini çekti ve omuzlarını dikleştirerek farklı bir büyünün buluşuna az kala kendisini kontrol etmeyi başardı. Adımlarını belirttiği saattin ardına saklayarak hızlandırdığında kendisini masumiyetinin son zamanlarında olduğu yerde gizemli bir büyünün içinde, Kelid Aynası'nda bulmuştu!

Hırçın kıza gönderdiği kutunun sırrında, belirtiği zamandan sonra oraya vardığında az kalsın zamanın kendisi için aktığı nadir döngüyü bir kez daha kaçıracağını anlamıştı. Aaliyah kapının kirişine yaslanmış adımlarını dışarıya doğru döndürmüşken Darence hızlıca anılarının en derininin yanına buldu kendisini ve ellerini Aliyah'ın koluna dolayarak tek bir hamlede onu içeriye çekti. Hiçbir söz söylemeden Kelid odasının ortasında ellerini iki kolundan tutmuş bir şekilde kalan iki sihirbaz derin bir bir sessiliğe gömüldü. Bedenleri kilitlenen Darence ve Aliyah'ın gözlerindeki sonsuzluk büyüsü ilk öğretisini ortaya çıkarmıştı. Darence anılarında uzun zaman sonra huzuru bulduğu saat kulesindeki sonsuzluğun ardından hayatının hiçbir döneminde hissetmediği karışık duygular okyanusunda boğulduğunu hissediyordu. Zamanın ondan aldıklarının, ve biz olmanın yokluğunda geçen onca yılın ardından Darence'nin kalbindeki ağrı şiddetini daha fazla hisseditmeye başlamıştı. Bedeni ise karşısındaki hırçınlığa karşı konulamaz bir hızla çekilirken, Darence gözlerini kapattı ve ruhu farklı bir diyara çekildi. Kalbinde biribiri üstüne çıkmaya çalışan kelebeklerin gölgesinde bu kez hiçbir şey duymak istemiyordu. Sadece bulunduğu anı dondurmak ve bilinen dünyanın sonuna kadar öylece kalakalmak...

Gözlerini açtığında ellerinin terlediğini ve kalbinin bedeninden koparak bağımsızlık mücadelesine girdiğini hissetti. Savaşacak gücü kalmadığını bildiğinden artık teslim olmanın şartlarını konuşuyordu anılarında! Ama kendisi ne şart koyacak durumdaydı ne de konuşacak sadece şartsız teslim olmak ve teslim almak istiyordu. Kısır bir ikilem içinde gözlerini mühürlediği güzelliğin ruhundaki tüm karanlığı aydınlattığını anladı. Yıllardır bataklığa ve çöle dönen duygularının yeniden canladığını hissediyordu. Buraya gelirken sadece konuşmak ve konuşmak onun arkasından yine konuşmak... Bu sefer tüm kontrolü bir bütün olarak istiyordu ancak sadece karşısındaki sevginin tüm vücudunu sardığını hissediyordu. Artık bahaneler bulmuyordu ya da başka şey... Sadece tüm benliğinin dünyasına haykırıyordu. Sonsuz huzurunu bulduğunu ve aşık olduğunu biliyordu artık! Zamanın onun için planladığı ne varsa bozmaya hazırdı. Elleriyle kolunu kavradığı hırçın kızın bedenini nazik ve tek bir hamlede kendisine doğru çekerek dudaklarındaki sonsuzluğu onunla birleştirdi. Kalbindeki kelebekleri özgür bıraktığında dudakları ve aşkı şimdi Aaliyah'a teslim olmuştu!...
Ruhumu sana teslim etmek için geliyorum
Bedenimin ittifakını yanıma çağırarak
Hayır bu sefer tüm kontrol bende
Ruhum, bedenim ve düşüncelerim...
Kendimi sana vermek için
İnanıyorum

Bildiğim tüm gizleri unutabilir misin?
Tüm yaşadıklarını ve anılarını sıfırlamak için
Eğer beni istiyorsan
Hissettiğin dünyayı unutabilir misin?
Gel ve bizi aramama yardım et
Gel ve bul
İnanıyorum

Zamanın geldiğini biliyoruz
Hiçbir şeyin bizi durduramayacağını
Bu yüzden sende inan
Sonsuzluğun kendini bize açtığını
Yalnızca ikimiz için bulunmak istediğiniz
Gel ve İnan
Çünkü ben inanıyorum

Bütün anılarımıza inanıyorum
Yalnızca sevgiyi gör
Huzurun uzak olmadığını
Gözlerini kapat
Ve İnandır
Ben inanmak istiyorum

Birbirimiz için her şey olacağız
Kalbimi hissettiğini biliyorum
Uzun zamandır
Ve inanıyorum
Sadece sen varsın ve her geçen an
Zamanın her toz tanesinde sana daha çok yaklaşıyorum
İhtiyacım var
İnanıyorum
Gel beni bul
Kalbimin avuçlarına aktığını hisset
İnandır kendini
Çünkü sonsuzluk yaklaşıyor

Seni bulduğumu biliyorum
Eğer biz olmayı istiyorsan
Gel ve beni bul
Elimi tuttuğun anda
Sonsuzluğu bulacağız
İnanıyorum
Yalnızca ikimiz olduğunu gör
Bütün yalanlara karşı güçlü olduğumuzu
Gözlerini kapat
Biz için her şeyi vereceğim
İnanıyorum

Tüm benliğimin ve inancım
Kalbimdeki tüm seni artık yanına bırakıyorum
İçimde senin boşluğun dışında
Asla kaybolmayacak bir giz var
İhtiyacım olana inanıyorum
Gel ve elimi tut
Kalplerimiz biz olsun
İnan
Ve yalnızca seni sevdiğimi gör
Gözlerini Kapat
Senin için her şey olacağım
Sonsuzluğa sahip olduğumuzda
Huzuru bulacağız
İnanıyorum
Çünkü Biz'iz!

...


                                   Darence Elias
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
1 sayfadaki 1 sayfası

Buraya geçin: